Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Παροχή Υπηρεσιών

Συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών 
ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών

Φροντιστηριακή υποστήριξη

Coaching 

Εποπτεία φοιτητικών εργασιών, διπλωματικών και μεταπτυχιακών, στους τομείς ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδώνΜαθήματα Δημιουργικής και Στοχαστικής Γραφής
για παιδιά, έφηβους, νέους και ενήλικες


-Δοκίμιο, Άρθρο
-Έκθεση Ιδεών  
-Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφή Ερευνητικής Εργασίας
-Ενίσχυση Λεξιλογίου, Γλωσσικές Δεξιότητες
-Σύνταξη 
-Πρόταση, Παράγραφος
-Λόγος, Παραγωγή Λόγου
-Δημιουργική Σκέψη και Παραγωγή Ιδεών
-Ειδικές Τεχνικές Δημιουργικής Παραγωγής Ιδεών
-Δημιουργικές Εφαρμογές 
-Τεχνικές διαβάσματος και μελέτης 

Χορηγείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών